سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
نام كاربري
رمز عبور
CaptchaImage

 
   
         
( قابل توجه دانشجويان محترم) در هنگاه رزرو غذا لطفا دقت نمائيد تا سلف خود را درست تعيين کنيد ( سلف 1 دانشکده مرکزي) سلف 2 دانشکده پرستاري و مامايي) ( سلف 4 کوثر) در صورت تغيير سلف تا ساعت 10 صبح وقت داريد نسبت به تغيير سلف به واحد اتوماسيون مراجعه نمائيد بعد از ساعت ياد شده تغيير سلف امکان پذير نخواهد شد. در موقع رزرو از طريق سايت نام کاربر شماره کارت تغذيه و رمز عبور به صورت پيش فرض يک در نظر گرفته شده که دانشجو مي تواند نسبت به تغيير رمز خود اقدام نمايددر همين سايت اقذام نمايد.
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                     Version : 7.432